Osvrt na tržište za 27.11.2023. - subvencije i regulative

Vlada donosi:

- Uredbu o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu,

- Uredba o izmeni Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu,

- Uredbu o finansijskom davanju poljoprivrednim gazdinstvima za poljoprivrednu proizvodnju biljnih kultura u 2023. godini,

- Uredbu o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi:

- Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu,

- Pravilnik o programu i načinu sprovođenja obuke i načinu provere znanja radi izdavanja sertifikata profesionalnog korisnika i obrascu tog sertifikata.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RSˮ, broj 92/23), koji je stupio na snagu 4. novembra 2023. godine, propisano je da se naknade za odvodnjavanje za 2023. godinu umanjuje za 50%  fizičkom licu i preduzetniku - vlasniku, odnosno korisniku zemljišta i objekata na melioracionom području određenom u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode.