Osvrt na tržište za 27.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA I SUNCOKRETOVA SAČMA 

I dalje vrlo mala ponuda kako sojine tako i suncokretove sačme, ponuđači završaju dogovore i utovare za ovu nedelju i spremaju se za pauzu. Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za suncokretovu sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

STOKA

I dalje se traže kupci za farmskom robom, kažu nabavku za ovu godinu su završili. Ponuđena cena za svinje farmske od 143din/kg+PDV već danima ne nalazi kupca.