Osvrt na tržište za 28.01.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi beležimo sojinu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44 din/kh+PDV. sojina sačma u Velikom Gradištu i dalje u ponudi po ceni od 43,7-44 din/kg+PDV. U Obrenovcu nemamo ponude operativne količine do 03.02.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas u ponudu beležimo suncokretovu sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22,2 din/kg+PDV. U Somboru i dalje beležimo ponudu po ceni od 22 din/kg+PDV, takođe i u Zrenjaninu danas beležimo ponudu po ceni od 22 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali.

STOKA 

Tovljenici sa farmi su se danas nudili po cenama od 160-165 din/kg+PDV, prasad sa farmi po cenama 300-320 din/kg+PDV, a sa mini farmi po ceni od 250 din/kg+PDV.

Primetna je nestašica prasadi, zbog punjenja tovilišta za prolećne praznike, pa ćemo propratiti kako će ova situacija uticati na trend cene kod prasadi.