Osvrt na tržište za 28.02.2019. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

Na tržištu kukuruza je došlo do zastoja u trgovanju. Cene u ponudi su u širokom rasponu, a trgovanje nije prijavljeno. Kako saznajemo na terenu, kupci nisu spremni da ponude više od 15,3-15,4 din/kg+PDV za fca utovareno u vozilo kupca. S druge strane, ponuđači i dalje očekuju da dobiju makar 15,5 din/kg+PDV.

PŠENICA

Na tržištu merkantilne pšenice bez promena i danas. Slabo trgovanje i zainteresovanost kupaca za ovom robom traje već izvestan period.

JEČAM

Danas je primetan porast ponude za ječam. Mahom su svi izlazili sa cenom u ponudi 23 din/kg+PDV. Kako saznajemo sa terena zbog povećane ponude ječma sa više pariteta, očekuje se pad cene ove robe. Tako smo već od naših saradnika čuli informaciju da se prometavao na cenu od 22,5-22,6 din/kg+PDV.

SOJA ZRNO

Što se tiče soje zrna ponudjene cene su u rasponu cene od 38,1-38,5 din/kg+PDV. Kako su nam naši saradnici prijavljivali bilo je pregovora za soju za nekih 100t na cenu od 38,5 din/kg+PDV na paritetu Sremu, za ostale paritete bez pregovora. Svakako pratimo dalji razvoj situacije.