Osvrt na tržište za 28.02.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene cene za tovne svinje sa farme su bile u rasponu cena 175-180 din/kg+PDV. Farmska prasad se oglašavala na cenu od 300 din/kg+PDV. Jače su cene za početak nedelje.

SOJINA SAČMA

Dan za nama prilično DINAMIČAN u sferi oglašenih cena sojine sačme  na domaćem tržištu Srbije , buran trend rasta vidljiv, prikazuje  aktivniju  oglašenu operativnu ponuda sojine sačme , tražnja veoma pasivna, oglašene cene u ponudi se kreću  u rasponu od 76-80din/kg+PDV, na paritetima Šid, Veliko Gradište, Obrenovac, Zrenjanin.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije vidljiv trend rastas u oglašenim cenama ponude suncokretove sačme,  oglašena operativna  sačme kreće se u intervalu cena  od 32-33din/kg+PDV, u Šidu, Zrenjaninu,   tražnje minimalni za ovom komponentom, pregovori se vode u nivou 32din/kg+PDV .