Osvrt na tržište za 28.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi i danas u ponudi bila je  sačma u Obrenovcu sa 44% proteina po ceni od 43 din/kg+PDV, obogaćena sojina sačma sa 46,5%proteina nudila se po ceni od 46,5 din/kg+PDV, dok se sačma sa 48%proteina u Obrenovcu nudila po ceni od 47 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Ponuđači su danas suzdražani kada se radi o ponudi suncokretove sačme, uglavnom smo dobijali ponude bez definisane cene jer je kako kažu cena u porastu. Danas nismo imali prijavljenih realizacija.

STOKA

U današnjoj ponudi smo imali farmske svinje po ceni od 135 din/kg+PDV i svinje sa mini farmi po ceni od 130 din/kg+PDV. Uprkos nastojanju farmera da postignu više cene, ipak nije beleženo trgovanje po najvišim cenama u ponudi, koje su u ovom momentu manje od proizvodne, koja u ovom momentu iznosi 140 din/kg+PDV.