Osvrt na tržište za 28.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas nivo ponude suncokretove sačme se kretao u rasponu od 40-40.5din/kg+PDV, za Šid i Sombor i 40% proteina Sombor na 54din/kg+PDV, bez promena, dok tražnja i dalje izostaje te se manje količine dogovaraju na 40din/kg+PDV za Sombor.

SOJINA SAČMA

Operativna ponuda sojine sačme danas u rasponu od 77-78din/kg+PDV, na paritetu Bečaj, Zrenjanin, Obrenovac. Usled nedostatka tražnje i aktivnije ponude postoji na domaćem tržištu spremnost da se vrednosti sačme koriguje na dole.

STOKA

Oglašene cene za jagnjad su bile u rasponu cena 260-280 din/kg+PDV. Oglašene cene za svinje sa farme su bile na nivou cene 145 din/kg+PDV. Prasad sa farme su se oglašavale na cene od 300-310 din/kg+PDV.