Osvrt na tržište za 28.06.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Ovce za klanje su se nudile po ceni od 166.67din/kg+PDV. Jagnjad su se oglašavala po ceni od 345 din/kg+PDV. Slabo je interesovanjeza ovom kategorijom stoke.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Oglašene cene za suncokretovu sačmu su bile u rasponu cena 33.5-34.5 din/kg+PDV. Suncokretova sačma sa utovarom u Šidu i Somboru su bile oglašene cene na cenu od 33.5 din/kg+PDV. Suncokretova sačma sa utovarom u Zrenjaninu bila je na nivou cena 34-34.5 din/kg+PDV. Na konkretan upit našeg saradnika oko nabavke bilo je pregovora da mu se frankira iz fabrike Zrenjanin.

SOJINA SAČMA

Sojina sačma se oglašavala na cenu od 64-64.5din/kg+PDV. Sojina sačma sa utovarom iz farbike iz Velikog Gradišta bila je na cenu od 64 din/kg+PDV, a za utovare iz Zrenjanina na 64.5 din/kg+PDV.