Osvrt na tržište za 28.07.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
Tovne svinje sa farme su se oglašavale po ceni od 180 din/kg+PDV. Pokušava se da se održi trend rasta cena za tovljenike. Prasad za sada ne prati taj trend. Oglašene cene za prasad sa farme su u rasponu cena 230-250 din/kg+PDV, prasad mini farma 220 din/kg+PDV, prasad iz otkupa 180-200 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Dan za nama prikazuje na domaćem tržištu veću ponudu sojine sačme od tražnje za njom. Operativna ponuda se kreće u intervalu od 75-76.5din/kg+PDV, paritet Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid a dogovori na terenu su se za Šid odvijali na 75din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma danas se nudila na domaćem tržištu u manjim operativnim količinama u Velikom Gradištu u nivou od 39.5-40din/kg+PDV, i veće količine u Šidu u nivou od 38din/kg+PDV, i dogovori u Šidu su se ostvarivali u nivou ponuđenih cena.