Osvrt na tržište za 28.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
Trend rasta cene za tovljenike i dalje je aktuelno. Oglašene cene za svinje sa mini farme su 190 din/kg+PDV. Do kraja nedelje ćemo da upratimo dalje kretanje cena.

SOJINA SAČMA

Domaće tržište danas oglašava ponudu sojine sačme u višem nivou od jučerašnjeg dana, raspon ponude kreće se od 78-80din/kg+PDV, operativni pariteti su bili u Zrenjaninu, Obrenovcu i Velikom Gradištu. Tražnja je aktivna, veće količine se pregovaraju u Zrenjaninu i Obrenovcu na nivou od 78-78.5din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Oglašeni nivoi ponude suncokretove sačme danas na domaćem tržištu kreću se u rasponu ponude od 34-35din/kg+PDV, operativna ponuda bila je u Šidu i Zrenjaninu, a pregovori se vode u nivou nižih ponuđenih cena, blaži trend rasta vrednosti ponude vidljiv.