Osvrt na tržište za 28.10.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Tovne svinje sa farme su se oglašavale na cenu od 160 din/kg+PDV. Iako su se pregovori rešavali na niže cene, oglašivači pred kraj nedelje pokušavaju sa jačim nivoima cene u oglasima.

SOJINA SAČMA

Sojina sačma danas aktivnija u ponudi od tražnje, raspon oglašenih ponuđenih vrednosti kreće se od 82-83din/kg+PDV, blaži trend pada vidljiv u objavama ponuda, operativni su pariteti su Nova Crnja, Obrenovac, Zrenjanin, Šid, nivoi dogovora se kreću u intervalu od 82-82.5din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Dan za nama prikazuje aktivniju ponudu suncokretove sačme , od tražnje za njom, nivo ponude se kreće u rasponu od 33.2-34din/kg+PDV,  ponude su aktivne u Novoj Crnji, Zrenjaninu i Šidu, a dogovori konkretni odvijali su se najčešće na 32din/kg+PDV, do 32.3din/kg+PDV.