Osvrt na tržište za 29.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas nešto niže cene za sojinu sačmu u ponudi. Sačma u Bečeju nudila se po ceni od 44.3-44.8din/kg+PDV, dok se sačma u Šidu i dalje se nudila po ceni od 45din/kg+PDV. Takođe, danas u ponudi imamo i domaću sojinu sačmu iz proizvodnje u Obrenovcu po ceni od 44.2din/kg+PDV. Uskoro se očekuju i ponude za obogaćenu sojinu sačmu u Obrenovcu. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 22.4-22.5din/kg+PDV i za sačmu u Somboru po ceni od 22.5din/kg+PDV. Preko sistema informacija Info Tima danas beležimo i realizacije za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 22.4din/kg+PDV i za suncokretovu sačmu iz Sombora po ceni od 22.5din/kg+PDV.

STOKA 

Danas veoma pasivna kretanja o trgovanju sa stokom na domaćem tržištu. Javljala se ponuda tovnih svinja farmskih po ceni od 125din/kg+PDV, dok su prerđivačke kuče plaćale ovu kategoriju svinja i mini farmu, po saznanjima sa terena,  niže , tj. 120din/kg+PDV, a bikovi Simental plaćali su se od strane nakupaca po ceni od 240-245din/kg+PDV.