Osvrt na tržište za 29.01.2019. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

Danas kukuruz pratimo samo kroz cene u ponudi. Nije bilo prijavljenog trgovanja od strane naših saradnika. Cene za prirodno suv kukuruz rod 2018 su se kretale od 16.3-16.7din/kg+pdv, a za veštački suv od 16.2-16.3din/kg+pdv. 

PŠENICA

Ponuđene cene merkantilne pšenice (min.12-13%proteina) su se kretale od 22.5-23din/kg+pdv. Kako saznajemo na terenu danas je merkantilnom pšenicom (min 13%proteina) trgovano po ceni od 22-22.5din/kg+pdv. Potražnja je trenutno veća od ponude. 

 

JEČAM

i dalje je povećana tražnja za ovom robom. Dosta trgovačkih kuća imaju interesovanje oko ove robe. Ponudjena cena za ječam za danas je bila 22.4din/kg+PDV na paritetu Severne Bačke. Ostaje samo da vidimo da li će ova cena i roba naći kupca pod tim uslovima.

SOJA ZRNO

je i danas nudjena po ceni od 39din/kg+PDV. Vlada veliko interesovanje oko ove robe, mada oko cene i nisu spremni da prate ponudjenu cenu. Tako da je trgovanje izostalo. Po rečima ponudjača nije ni bilo pregovora.