Osvrt na tržište za 29.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
Tovne svinje sa farme su se za ovu nedelju dogovarale po ceni od 125 din/kg+PDV, tovne svinje sa mini farme su se dogovarale po ceni od 122 din/kg+PDV. Za svinje iz otkupa 115 din/kg+PDV je cena u oglasima. I dalje se prati pad cene za tovljenike i slabija potražnja od strane kupaca.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas veoma suzdržane ponude suncokretove sačme. Zrenjanin, Veliko Gradište i Nova Crnja u intervalu cena od 34.5-34.7din/kg+PDV. dok je tražnja za kupovinom veoma pasivna. Dogovori na domaćem tržištu su se vodili za manje količine od 34.4-34.5din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Dan za nama karakterišu ponude sojine sačme u rasponu od 65-66.5din/kg+PDV, na svim paritetima, svih prerađivača. Kupci su samo posmatrači, sve manje u mogućnosti da plate ovaj nivo cena, očekuju pad vrednosti u ponudi prerađevine, jer je i osnovna sirovina sa ponudom i realizacijom u trendu blažeg pada.