Osvrt na tržište za 29.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Danas, od sojinih sačmi u ponudi smo imali sačmu u Somboru po ceni od 41,5 din/kg+PDV. Sačma u Obrenovcu nudila se u zavisnosti od procenta proteina po ceni od 41,5-44,5 din/kg+PDV. Od trgovanja danas smo imali prijavljenu realizaciju po ceni od 41,6 din/kg+PDV za 10t sojine sačme iz fabrike u Zrenjaninu.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Novoj Crnji 24,7 din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 24,5-24,7 din/kg+PDV. Sačma u Zrenjaninu danas se nudila po ceni od 24,7 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali kao ni konkretnijih upita za nabavku.

STOKA

Danas su se bikovi simentalske rase nudili po cenama od 230-241 din/kg+PDV, a Holštajn bikovi po cenama od 200-228 din/kg+PDV. 

Tovne svinje sa mini farmi su se nudila po ceni od 145-150 din/kg+PDV. Farmskoj prasadi je cena i ove nedelje porasla, pa su se tako nudila po cenama od 315-350 din/kg+PDV. Prasad sa mini fami su se nudila po ceni od 241 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 210 din/kg+PDV.

Jagnjad su se nudila po ceni od 270 din/kg+PDV, a ovce po ceni od 120 din/kg+PDV.