Osvrt na tržište za 29.06.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašena cena za tovne svinje sa farme su bile na cenu od 250 din/kg+PDV, tovne svinje iz otkupa na cenu od 240 din/kg+PDV. Nastavlja se trend jačih oglašenih cena, mada po rečima ponudjača očekuje se i dalji rast cene.

SOJINA SAČMA

Domaće tržište Srbije prikazuje danas veoma pasivno u zbivanjima sa sojinom sačmom,  dominantnija je ponuda nad tražnjom,  oglašena operativna ponuda   kreće se u rasponu od 62din/kg+pdv za sačmu 42% proteina i 63.5-64.5din/kg+PDV za sačmu 44% proteina,   na paritetima Obrenovac, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid .

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije  aktivnija je ponuda suncokretove sačme od  tražnje za njom, oglašene cene ponude   kreću se od 33din/kg+PDV  do -34din/kg+PDV,operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište.