Osvrt na tržište za 29.07.2019.-Komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas od sojinih sačmi u ponudi smo imali sačmu u Velikom Gradištu po ceni od 41,3 din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se takođe po ceni od 41,3 din/kg+PDV, dok se sačma u Obrenovcu nudila po ceni od 41-41,9 din/kg+PDV. Danas nismo imali prijavljenih realizacija, kao ni konkretnih upita za nabavku ove komponente.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas, od suncoretovih sačmi imali smo ponudu za 25t sačme u Zrenjaninu po ceni od 24,1 din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma u Novoj Crnji nudila po ceni od 24-24,6 din/kg+PDV. Suncokretova sačma uvozna bugarska rinfuz danas se nudila bez izražene cene.

STOKA

Danas na domaćem tržištu stoke najaktivnije praćenje u kretanju cena ponude i  trgovanja sa tovnim svinjama. Tovne svinje farmske danas su nuđene po ceni od 167-170 din/kg+PDV, tovne svinje mini farma nuđene su po ceni od 165 din/kg+PDV, uz saznanja sa terena da se trgovanje ove dve kategorije svodilo na raspon cena od 165-170 din/kg sa PDV-om. tovne svinje iz otkupa nuđene su po ceni od 155 din/kg+PDV, ovce za klanje nuđene su po ceni od 120 din/kg+PDV, jagnjad po ceni od 250 din/kg+PDV.