Osvrt na tržište za 29.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene cene za tovne svinje sa farme su bile na 270 din/kg+PDV, tovne svinje sa mini farme su na cenu od 265 din/kg+PDV, tovne svinje iz otkupa po ceni od 260 din/kg+PDV. Zbog slabe operativnosti na terenu, ponudjači pokušavaju da održe viši nivo cena u oglasima. Iako su kupci za svinje najavili za ovu nedelju niži nivo cena u pregovorima.
 

SOJINA SAČMA

Danas na domaćem tržištu   miran tok zbivanja  sa sojinom sačmom, manja je operativna oglašena ponuda,  kreće se u intervalu od 80-81din/kg+PDV, na paritetima-Veliko Gradište, Vrbas,  Šid, Obrenovac, aktivirana je tražnja za manje količine u sremskom i zapadnobačkom okrugu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu ponuda suncokretove sačme  se kreć  u intervalu od 34-35din/kg+PDV  ,operativni pariteti su  Šid, Sombor,  Zrenjanin,Veliko Gradište, dogovarane su manje količine u nivou 33.5-34din/kg+PDV.