Osvrt na tržište za 29.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašena cena za prasad iz otkupa bila je 200 din/kg+PDV, prasad mini famra se oglašavala na cenu od 230-250 din/kg+PDV. Prasad sa farme su se oglašavala na cenu od 280 din/kg+PDV. Po rečima saradnika velika je operativnost prasadi na terenu.

SOJINA SAČMA

Oglašene cene za sojinu sačmu sa utovarom u Zrenjaninu oglašavala se po ceni od 79 din/kg+PDV. Na terenu imamo potvrdu dogovora oko utovara na 78 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu nudila se po ceni od 79 din/kg+PDV. Koliko možemo da primetimo mala je operativnost robe na terenu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma sa utovarima u Zrenjaninu oglašavala se po ceni do  34 din/kg+PDV. Kako saznajemo sa terena dogovori su se postizali u rasponu cena od 33,5-34 din/kg+PDV.