Osvrt na tržište za 29.10.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas ne beležimo promene kada je u pitanju sojina sačma. U ponudi smo beležili sojinu sačmu u Bečeju po oglašenoj ceni od 51,5 din/kg+PDV, dok se sojina sačma u Obrenovcu kao i u Velikom Gradištu i danas oglašavala sa cenama od 51 din/kg+PDV. Kako saznajemo od saradnika uskoro nas očekuju i ponude prvih operativnih količina sojine sačme u Zrenjaninu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo ponude suncokretove sačme po oglašenim cenama od 28,5-29 din/kg+PDV. U Vrbasu beležimo ponudu suncokretove sačme po oglašenoj ceni od 28,5 din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma u Novoj Crnji kao i u Šidu danas oglašavala po ceni od 29 din/kg+PDV.

STOKA
Oglašene cene za bikove holštajn su na 180 din/kg+PDV, bikovi simentalci su na 190 din/kg+PDV. Kad su u pitanju prasadi, oglašene cene su za otkup 210 din/kg+PDV, oglašene cene za mini farmu na 240 din/kg+PDV, a farmska prasad 250 din/kg+PDV. Oglašena i pregovarana cena za farmsku svinju za danas 155 din/kg+PDV, a svinje iz otkupa po ceni od 140 din/kg+PDV.