Osvrt na tržište za 29.11.2022.-mineralno đubrivo

Kad su u pitanju mineralna đubriva, oseća se slaba aktivnost i sa strane ponudjača i sa strane kupaca. Bez bitnijih promena u ceni. Prodavci čekaju konkretne kupce, pa će se pregovarati.