Osvrt na tržište za 30.01.2024.- komponente za stočnu hranu

SOJINA SAČMA

Cena sojine sačme u ponudi je ostala na jučerašnjem nivou, kretala se od 61 do 63,5 din/kg+PDV. Oglašena je sačma sa 42% proteina po ceni od  59,5 din/kg+PDV. Ponuđena je sačma iz uljara Veliko Gradište, Nova Crnja, Bečej, Šid i Obrenovac ukupno 575 t.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Cena suncokretove sačme se kretala od 30,5 do 31,5 din/kg+PDV. Ponuđena je sačma iz uljara Veliko Gradište, Nova Crnja, Vrbas, Šid, Sombor, Zrenjanin ukupno 450 t.

M.K.