Osvrt na tržište za 30.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Danas smo imali ponude za sojinu sačmu uvoznu rinfuz indijsku sa 46% proteina po ceni od 48.8-49din/kg+PDV. Ovu nedelju započinjemo sa malom količinom sojine sačme u ponudi, pogotovo kada se radi o ponudi domaće sačme. Kupci se i dalje ne izjašnjavaju kada je reč o nabavci, čekaju da se izdefiniše cena jer cena soje zrna i dalje pada, a samim tim i cena ove komponente.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Današnja ponuda za suncokretovu sačmu Dijamant je bila na 21.2din/kg+PDV, mada se može trgovati i po nižim cenema. I za ovom komponentom nema povećane tražnje, jer se očekuje dalji pad cene. 

STOKA

Cene stoke u ponudi na današnji dan su se kretale za tovne svinje farmske od 145-160din/kg+PDV, mini-farma 145din/kg+PDV, tovne svinje iz otkupa 140din/kg+PDV, bez prijavljenih aktivnih kupaca. Cene prasadi farmske u ponudi bile su od 300-320din/kg+PDV, mini farma 278din/kg+PDV, prasad iz otkupa 259din/kg+PDV, realizacija nije zabeležena. Danas je bila aktivna i ponuda ovaca na 139din/kg+PDV, krmača za klanje na 115din/kg+PDV, dok su se bikovi Simental nudili na 254,84din/kg+PDV, Holštajn 237.06din/kg+PDV i Aberdeen angus na 260din/kg+PDV, uz veliku nadu ponuđača da će se inicirati tražnja i kupovina, koja već duže vreme izostaje na domaćem tržištu.