Osvrt na tržište za 30.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas od sojinih sačmi u ponudi smo imali operativnu sačmu u Somboru po ceni od 41,5 din/kg+PDV. Sačma iz prerade u Obrenovcu u zavisnosti od procenta proteina danas se nudila po ceni od 41,5-44,5 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Od suncokretovih sačmi danas u ponudi smo imali sačmu u Somboru po ceni od 24,5-24,7 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Novoj Crnji danas se nudila po ceni od 24,7 din/kg+PDV.

STOKA

Došlo je do rastućeg trenda cena svinja, pa su se tovljenici sa farmi nudili danas po cenama od 145-160 din/kg+PDV. Petkom se određuju cene po kojima će se trgovati sledeće nedelje, pa ćemo imati jasniju sliku u kom pravcu će se kretati cena tovljenika.

Bikovima se cena nije previše menjala, pa su se bikovi Holštajn rase nudili po 213 din/kg+PDV, dok su se Simentalci nudli po ceni samo pola dinara višoj, odnosno po 213.5 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali i svinje mangulice, po ceni od 180 din/kg+PDV, kao i jagnjad, po ceni od 278 din/kg+PDV.