Osvrt na tržište za 30.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene i dogovorene cene za svinje sa farme su 150 din/kg+PDV. Na terenu se beleži slabije interesovanje i pad cene u pregovorima.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Ponuda suncokretove sačme danas na domaćem tržištu kreće se u nivou od 40-40.30din/kg+PDV, pariteti Šid i Zrenjanin. Sve manje količine su aktivne i operativne, a tražnja je sporadična, takodje za manje količine.

SOJINA SAČMA

Nivo ponude sojine sačme, stabilan, bez promena. Danas u nivou od 77-78din/kg+PDV, operativni pariteti su Bečej, Zrenjanin, Šid, dogovori za manje količine su se odvijali u rasponu od 76.5-77din/kg+PDV, za Zrenjanin, Bečej kako nas saradnici obaveštavaju.