Osvrt na tržište za 30.06.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije dominantnija je ponuda nad tražnjom sojine sačme ,  oglašena operativna ponuda kao i prethodnog dana  kreće se u rasponu od 62din/kg+pdv za sačmu 42% proteina i 63.5-64.5din/kg+PDV za sačmu 44% proteina, sa mogućnošću dogovora i korekcije i na niže, na paritetima Obrenovac, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid .

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije  ponuda suncokretove sačme u  oglašenim  cenama ponude   kreće se od 33din/kg+PDV  do -34din/kg+PDV,operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište.
 

STOKA

Oglašena cena za ovce za klanje je bila 166.67 din/kg+PDV. Slabije je interesovanje za ovu kategoriju stoke u ovom periodu. Naše saradnike u ovom momentu najviše interesuje šta će biti sa cenom tovljenika u narednom periodu. Da li će biti dozvoljen uvoz žive stoke, smrznutog mesa? Ili će se nabavke i dalje raditi sa domaćeg tržišta?