Osvrt na tržište za 30.07.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Tokom današnjeg dana povećana je ponuda za sojinu sačmu. U ponudi se uglavnom našla domaća sačma iz Bečeja po ceni od 40.6-41.5din/kg+PDV i ponuda za sačmu iz Sombora po ceni od 42.3din/kg+PDV. Danas smo imali prijavljenu realizaciju za sojinu sačmu iz Bečeja po ceni od 40.9din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA


Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu iz Sombora po ceni od 25din/kg+PDV, ponuda za suncokretovu sačmu iz Šida po ceni od 25-25.2din/kg+PDV i ponuda za suncokretovu sačmu Dijamant sa lagera u Novom Sadu i Kuli po ceni od 23.8din/kg+PDV. Danas nije bilo prijavljenih trgovanja za suncokretovu sačmu.

STOKA

Današnji dan je obeležila aktivnija ponuda tovnih svinja farmskih, u južnobačko, podunavskom i sremskom okrugu, u rasponu cena od 155-165din/kg+PDV, a prema saznanjima sa terena klanice su plaćale ovu kategoriju svinja 160din/kg sa PDV-om, za avans dok je na odloženo plaćanje cena bila 170din/kg sa PDV-om,. Takođe smo mogli primetiti da se danas na domaćem tržištu isticala tražnja, sem za tovne svinje svih kategorija i  za bikove Simental i Holštajn i junice Simental.