Osvrt na tržište za 30.07.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponude sojine sačme po oglašenim cenama od 45-45,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Vrbasu danas se oglašava u ponudi sa cenom od 45 din/kg+PDV, dok se ponuda sojine sačme u Somboru  i dalje oglašava po ceni od 45,5 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Bez promena i danas kada je ponuda suncokretove sačme u pitanju, i dalje beležimo veliki problem kada je ova komponenta u pitanju, operativne robe i ponude i dalje nemamo na tržištu.

STOKA

Za sve kategorije stoke, bez bitnih promena što se tiče dešavanja oko cena.