Osvrt na tržište za 30.08.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas na domaćem tržištu prisutnija ponuda sojine sačme od tražnje za njom, operativna ponuda zastupljena je  u Šidu, Zrenjaninu, Obrenovac i Veliko Gradište, nivoi ponude se kreću od 70-72.5din/kg+PDV, dogovori u Velikom Gradištu vođeni su u nivou od 70din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Operativna ponuda suncokretove sačme danas na paritetu Šida u nivou od 36.2-37din/kg+PDV. Danas je bilo i aktivnijih tražnji, pregovori se nisu konkretizovali, vode se u rasponu od 36-36.2din/kg+PDV, u Šidu.

STOKA

Na domaćem tržištu Srbije danas uočena aktivnija tražnja za tovnim svinjama svih kategorija, nivoi ponude za tovne svinje farmske idu i do 180d/kg+PDV, mini farma tovljenici nude se i do 170din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa nude se do 160din/kg+PDV, saznajemo od saradnika da su otkupljivači i prerađivači danas bili spremni da povećaju nivo plaćenih vrednosti po kilogramu za tovne svinje farma i do 175din/kg+PDV a za mini farmu i do 165-170din/kg+PDV.