Osvrt na tržište za 30.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Dan za nama miran u zbivanjima sa sojinom sačmom, manja je operativna oglašena ponuda, kreće se u intervalu od 80-81din/kg+PDV, na paritetima-Veliko Gradište, Vrbas,  Šid, Obrenovac, izostaje tražnja,  ponuđači su spremni na korekcije sa nivoima ponude.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu  ponuda suncokretove sačme u odnosu na tražnju preovlađuje, ponuđene vrednosti  se kreću  u intervalu od 33.5-35 din/kg+PDV, operativni pariteti su  Šid, Sombor,  Zrenjanin, Veliko Gradište.
 

STOKA

Bikovi holštajn su se oglašavali na cenu od 320 din/kg+PDV, bikovi simentalci na 360 din/kg+PDV. Iako je slaba operativnost robe na terenu, slabije je i interesovanje kupaca oko nabavke.