Osvrt na tržište za 30.08.2022.-subvencije i regulative

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz saglasnost ministra zdravlja doneo je Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje.