Osvrt na tržište za 30.09.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponude sojine sačme u rasponu oglašenih cena od 46,3-48 din/kg+PDV. Sojina sačma u Bečeju danas se oglašavala po ceni od 46,3-47,4 din/kg+PDV, dok se dogovori za avansne uplate u Velikom Gradištu i Obrenovcu i dalje prave po ceni od 48 din/kg+PDV. U Vrbasu se takođe sojina sačma oglašavala sa ponuđenom cenom od 48 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

I danas bez promena kada je ponuda suncokretove sačme u pitanju. U ponudi beležimo operativne ponude u Šidu, Velikom Gradištu, Vrbasu i Zrenjaninu i to po oglašenim cenama od 27 din/kg+PDV. Danas beležimo i dogovore za suncokretovu sačmu u Vrbasu takođe po ceni od 27 din/kg+PDV.

STOKA

Oglašivači su danas nudili bikove holštajn po ceni od 177-199 din/kg+PDV, bikove simentalce od 196-211 din/kg+PDV. Jagnjad su se oglašavala na cenu od 250-277 din/kg+PDV, ovce na 120-138 din/kg+PDV. Tovne svinje za farme su se oglašavale po ceni od 140 din/kg+PDV, a za svinje sa mini farmi 135-140 din/kg+PDV. Prasad sa farme su se nudila po ceni od 250 din/kg+PDV, prasad sa mini farme 230-231 din/kg+PDV, prasad iz otkupa 200-213 din/kg+PDV.