Osvrt na tržište za 30.09.2020.-subvencije i regulative

Vlada Republike Srbije donosi ODLUKU O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANjU FONDA ZA PODSTICANjE RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U REPUBLICI.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: