Osvrt na tržište za 30.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
Oglašene cene za tovne svinje sa farme su se oglašavale do 200 din/kg+PDV. Dogovori su išli na cenu 190 din/kg+PDV na odloženo plaćanje. Ovce za klanje su se dogovarale na cenu od 100 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA
I dok je postojala tražnja za sojinim sačmama, čini nam se su se oglašivači povukli sa ponudama. Slaba je operativnost robe i jača je cena u ponudi.

SUNCOKRETOVA SAČMA
Oglašene cene za suncokretovu sačmu u Vrbasu bila je na cenu od 33,5 din/kg+PDV. Oglašene cene za druge uljare su išle i na jaču cenu.