Osvrt na tržište za 30.11.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Kad su prasad u pitanju za danas smo imali oglašenu cenu za prasad sa farme na 231,48 din/kg+PDV. Koliko saznajemo sa terena ta cena je prolazila i u pregovorima. Prasad sa mini farme su se oglašavala u rasponu cena 200-203 din/kg+PDV. Prasad iz otkupa 185 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponude sojine sačme u rasponu oglašenih cena od 57-57,5 din/kg+PDV. U Obrenovcu beležimo ponudu sojine sačme po oglašenim cenama od 57-57,5 din/kg+PDV, dok se u Somboru, Zrenjaninu kao i u Bečeju sojina sačma oglašavala po ponuđenoj ceni od 57,5 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo manju ponudu suncokretove sačme, ponuđači se uglavnom izgovaraju da zbog predstojećih praznika ne žele da oglašavaju ponude i da kako kažu očekuju porast cene suncokretove sačme posle praznika pa ponude ostavljaju za sledeću godinu ili daju ponude suncokretove sačme po oglašenim cenama od 29,5-30 din/kg+PDV.