Osvrt na tržište za 30.11.2023.- stoka i meso

STOKA

Bikovi holštajn ponuđeni su po ceni od 300 do 327 din/kg+PDV. Bikovi simentalci su ponuđeni po ceni od 348 do 358 din/kg+PDV. Beležili smo i trgovanje po ceni od 345 din/kg+PDV. Jagnjad su ponuđena u rasponu cena od 408 do 463 din/kg+PDV. Ovce za klanje ponuđena su po ceni od 167 din/kg+PDV. Nazimice za priplod ponuđene su po ceni od 50.000 din/kom+PDV. Prasad su ponuđena po ceni od 490 do 580 din/kg+PDV. Farmska prasad za dalji tov trgovana su po ceni od 580 din/kg+PDV. Prasad za klanje trgovana su po ceni od 490 i 510 din/kg+PDV. Tovne svinje ponuđene su za danas po ceni od 265 do 280 din/kg+PDV. Trgovanje za farmske svinje beleženo je po ceni od 270 din/kg+PDV, a za mini farmu po ceni od 265-270 din/kg+PDV. Kad je u pitanju živina u ponudi smo imali jednodnevne piliće teška linija po ceni od 47 do 60 din/kom+PDV.

MESO

Oglašena cena junećeg kompenziranog mesa bila je od 695 do 700 din/kg+PDV. Meso francuske obrade bilo je u ponudi po ceni od 490 do 555 din/kg+PDV, a cena svinjskih polutki bila je od 380 do 433 din/kg+PDV. Cena svinjskog buta BK je 640 din/kg+PDV, a svinjskog buta SK je od 510 do 574 din/kg+PDV. Cene svinjskog mesa korigovane su na gore, jer se i cena tovljenika sa farme plaćala više u odnosu na predhodni period.

G.J.