Osvrt na tržište za 30.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas bez promene cena kada je ponuda sojine sačme u pitanju. U Bečeju i Šidu beležimo ponudu sojine sačme po ceni od 44,5 din/kg+PDV dok se sojina sačma u Obrenovcu i dalje nudi po ceni od 43,5 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas u ponudi beležimo suncokretovu sačmu u Šidu po ceni od 20,5 din/kg+PDV. Kraj godine i praznična atmosfera  doprinele su maloj ponudi suncokretove sačme.

STOKA 

Na samom kraju godine, bikovi Holštajn su se nudili po cenama od 180-182,4 din/kg+PDV, a Simentalci po ceni od 203,5 din/kg+PDV. Jagnjad su se nudila po ceni od 280 din/kg+PDV, krave za klanje po cenama od 120-145 din/kg+PDV, a ovce za klanje po ceni od 125 din/kg+PDV. 

Prasad sa farmi su se nudila po cenama od 320-330 din/kg+PDV, dok su se prasad iz otkupa po ceni od 241 din/kg+PDV. 

Tovljenici sa farmi su se nudili po cenama od 165-170 din/kg+PDV, a tovljenici sa mini farmi po ceni od 163 din/kg+PDV.