Osvrt na tržište za 31.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Za danas nije bilo promena oko ponudjenih cena. tako da se za sojinu sačmu Bečej nudlia cena 44.3din/kg+PDV i za sojinu sačmu Šid 45din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Svakako operativna roba iz više uljara ostavlja širok raspon cena i ponuda za suncokretovom sačmom. Tako da je neki raspon cena u ponudi bio od 22.4-22.5din/kg+PDV za uljare Sombor, Nova Crnja, Zrenjanin.

STOKA

Danas na tržištu stoke veoma slaba tražnja , dok je bila aktivna ponuda bikova Simental po ceni od 258.47din/kg+PDV, severnobački okrug,  uz pregovore o trgovanju, te ćemo ispratiti nivo realizovane cene. Prasad farmska su danas na terenu nuđena po ceni od 275-285din/kg sa PDV-om, a od saradnika saznajemo da su farme  plaćale prasad farma i mini farma od 270-280din/kg sa PDV-om.