Osvrt na tržište za 31.01.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene cene za tovljenike sa farme su bile na cenu od 150 din/kg+PDV. To su ujedno i bili tokovi pregovora oko utovara za ovu nedelju.

SOJINA SAČMA

Na domaćem tržištu Srbije danas, oglašena operativna ponuda sojine sačme, koja je aktivnija od tražnje za njom, kreće se u rasponu od 74-75din/kg+PDV, na paritetima Vrbas, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid, a konkretni dogovori su se ostvarivali na 74din/kg+PDV, saznajemo od saradnika ponuđača.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije stabilan tok u oglašavanim operativnim ponudama za suncokretovu sačmu, interval ponude kreće se od 31-32din/kg+PDV, u Zrenjaninu, Vrbasu, Novoj Crnji i Velikom Gradištu, pregovori se vode u nivou 31-31.2din/kg+PDV, za veće količine moguće korekcije i ispod najniže oglašene ponuđene cene.