Osvrt na tržište za 31.01.2023.-komponente za stočnu hranu

SOJINA SAČMA 

Danas na domaćem tržištu nastavljena smanjena operativna ponuda sojine sačme, nivo ponude  je 74din/kg+PDV.  Aktivna  ponuda zabeležena je u  Šidu i Velikom Gradištu, dogovori za manje količine vode se ispod nivoa oglašene cne.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu  trend rasta  ponuđene cene  suncokretove sačme 33% proteina, tražnja je postojana. Oglašena cena od 36.5 do 37din/kg+PDV, sačma u Somboru se pregovara na 37din/kg+PDV, javlja nam kupac.