Osvrt na tržište za 31.01.2023.-mineralno đubrivo

Za danas najniži nivo cena u ponudi  za ureu rusija bio je u rasponu od 645 do 670 e/t+PDV u zavisnosti od pakovanja. Pregovori i trgovanja i dalje izostaju, upiti za đubrivima se završe samo na ispitivanju i prikupljanju ponuda. Kad su ponude Kana u pitanju oglašavali su se na cene 655-670 e/t+PDV, a za an smo imali oglašene cene na 655-740 e/t+PDV.