Osvrt na tržište za 31.01.2024.- mineralno đubrivo

MINERALNA ĐUBRIVA

Kad su azotna đubriva u pitanju, urea prilovana je ponuđena u rasponu cena od 410 do 420 e/t+PDV u zavisnosti od pakovanja. Urea granulisana ponuđena je po ceni od 420 do 430 e/t+PDV. Na terenu se trgovala urea prilovana bb pakovanje na 410 e/t+PDV, što je korekcija cena u odnosu na jučerašnji dan za nekih 5e. An Rusija je ponuđen po ceni od 320 do 325 e/t+PDV. Cena FOSKANA je u rasponu cena od 290 do 300 e/t+PDV. Za NPK 12x32x16 rasponu cena u ponudi bio je od 605 do 610 e/t+PDV. NPK 16x16x16 ponuđena je u rasponu cena od 428 do 435 e/t+PDV. Nabavke su usporene, iako interesovanje oko nabavke đubriva ima.

SEMENSKA ROBA

Oko semenske robe postojalo je interesovanje oko nabavke semenske soje NS sorte Apolo i Rubin. Ponuđači još uvek čekaju konkretne zahteve oko nabavke, pa će formirati cenu svoje semenske robe.

G.J.