Osvrt na tržište za 31.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
Kad je utovar i dogovor tovljenika za ovu nedelju, i dalje pratimo pad cene. Za tovne svinje sa farmi utovari su bili na 120 din/kg+PDV, mini farmu na 115-115,7 din/kg+PDV, a za otkup 106,5 din/kg+PDV. Slabo je interesovanje od strane kupaca.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma se danas ujednačila po svim paritetima kada gledamo oglašenu cenu ponude koja je iznosila 35din/kg+PDV, očekivano nakon jučerašnjih najava rasta cene u ponudi ove komponente. Dogovori su se danas ostvarivali ,kako saznajemo od kupaca na nivo cene od 34.7-34.8din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Sojina sačma danas dominantnija u ponudi, raspon ponuđenih vrednosti se kreće od 66-68din/kg+PDV, svi pariteti su operativni. Dogovori danas su se ostvarivali na 66 din/kg+PDV, Sombor, Zrenjanin na 66.5-66.7din/kg+PDV.