Osvrt na tržište za 31.07.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi i danas smo imali ponudu za sojinu sačmu domaću rinfuz Bečej po ceni od 40.9din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja za danas nije bilo. Kako saznajemo na terenu sojina sačma Bečej može se naći po ceni od 40.5-41din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za suncokretovu sačmu domaću rinfuz Sombor po ceni od 25din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja za danas nije bilo.

STOKA

Danas prilično mirno na domaćem tržištu sa zbivanjima i ponudama stoke. Aktivna je bila ponuda tovnih svinja farmskih poceni od 155-160din/kg+PDV, tovnih svinja mini-farma po ceni od 160din/kg+PDV, realizacije nisu zabeležene.Jagnjad su se nudila po ceni od 272.73din/kg+PDV, ovce po ceni od 118.18din/kg+PDV. Od tražnji bismo izdvojili interesovanje i upite za bikove Holštajn i Simental, do kojih teže dolazimo u operativnoj ponudi, što je i karakteristično u ovom letnjem periodu.