Osvrt na tržište za 31.07.2018. - subvencije i regulative. Republika Srbija Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti raspisalo je JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA U 2018. GODINI ZA PODRŠKU PROJEKTIMA UDRUŽENJA U OBLASTI EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA ŽENA NA SELU

Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava Ministarstva u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu, koje sprovode udruženja kao dobrovoljne, nevladine i nedobitne organizacije, a koji su od javnog interesa.

 

 

Opšti cilj javnog konkursa:

 

 

  • Poboljšan ekonomski položaj i status žena na selu

 

S obzirom na to da žene koje žive u seoskim područjima čine jednu od najranjivijih grupa u pogledu jednakih mogućnosti ostvarivanja ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života, od mogućnosti da ravnopravno učestvuju na pozicijama moći i odlučivanja u državi, zajednici i porodici, do pristupa zdravstvenim, obrazovnim, socijalnim i drugim uslugama, finansijama i drugim resursima i nasleđivanja gazdinstava i druge imovine, opšti cilj ovog javnog konkursa odnosi se na poboljšanje ekonomskog položaja i statusa žena na selu.