Osvrt na tržište za 31.07.2019.-Komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas od sojinih sačmi u ponudi smo imali sačmu u Obrenovcu po ceni od 41-41,9 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas, od suncokretovih sačmi beležimo ponude za domaću suncokretovu sačmu u Novoj Crnji kao i za suncokretovu sačmu uvoznu bugarsku rinfuz ali i danas bez jasno definisane  cene. Cene suncokretove sačme dogovaraju se u zavisnosti od količine u potražnji.

STOKA

Dan za nama je bio dinamičan u ponudama i tražnjama tovnih svinja farmskih i mini farmskih, sa karakterističnom situacijom u trgovanju, došlo je do izjednjačenja cena po kojima se trgovalo na terenu za ove dve kategorije, to je bilo najčešće  na 170 din/kg+PDV, rok plaćanja do 7 dana, tovne svinje iz otkupa su nuđene kao i do sada po nižim cenama od 150-160 din/kg+PDV, ali se smanjuje razlika u ceni spram druge dve kategorije svinja. Ponuda bikova Holštajn danas je bila po ceni od 190 din/kg+PDV, bikovi Simental su se nudili po ceni od 209-225,45 din/kg+PDV.