Osvrt na tržište za 31.08.2021.-komponene za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas operativna ponuda sojine sačme u Zrenjaninu u rasponu od 70.8-71.5din/kg+PDV, Veliko Gradište od 70-72.din/kg+PDV, Šid na 72.5din/kg+PDV,nastavljeno prilagođavanje ponude kupcima, trend pada ponuđenih vrednosti u konkretnim dogovorima te se  u Zrenjaninu dogovaralo u nivou od 70-70,50din/kg+PDV, aktivniji su i upiti za ovom komponentom.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Dan za nama aktivan u tražnji za suncokretovom sačmom, te se reagovalo na ponude ove komponente u Šidu i Zrenjaninu u rasponu od 36.5-37din/kg+PDV, aktivirali su se u nabavci fabrike stočne hrane i farme.

STOKA

Na domaćem tržištu Srbije danas aktivna ponuda prasadi, u višem intervalu nuđenih vrednosti, prasad farmska nudila su se do 260din/kg+PDV, prasad mini farma do 240din/kg+PDV, prasad iz otkupa do 225din/kg+PDV, tovne svinje farmske nuđene su do 180din/kg+PDV, mini farma se nudila do 170din/kg+PDV,  po izveštajima saradnika tovne svinje farmske dogovarane su u intervalu od 170-180din/kg+PDV, mini farma od 165-170din/kg+PDV, otkupljivači i prerađivači su usled manjih operativnih količina bili spremni da isprate više nivoe ponude.