Osvrt na tržište za 31.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Tovne svinje farmske su se oglašavali na cenu 260-270 din/kg+PDV. I dalje je jači nivo cena u ponudi u odnosu na kupce šta bi platili. Prasad farmska se oglašavala na cenu od 350din/kg+PDV. Iako postoji interesovanje na terenu oko uvođenja u dalji tov, ovo su još jaki nivoi cena da bi se pregovaralo.
 

SOJINA SAČMA

Danas na  domaćem tržištu Srbije  prisutnija  ponuda sojine sačme od tražnje za njom,  oglašena operativna ponuda je  80-81din/kg+PDV za sačmu 44% proteina i 79din/kg+PDV za 42% proteina na paritetima Obrenovac, konkretni dogovori u Obrenovcu i Velikom Gradištu odvijaju se u nivou 79.5-80din/kg+PDV, ZA SAČMU 44% PROTEINA.


SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas  ponuđene  vrednosti suncokretove sačme na domaćem tržištu imaju i dalji trend rasta, ponude se  cene kreću  od    34-35din/kg+PDV,operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište, tražnje su aktivne za manje količine od strane srednjih farmi pilića i svinja- dogovori su ostvarivani na-33.7-34din//kg+PDV u Velikom Gradištu i Zrenjaninu, saznajemo od kupaca.