Osvrt na tržište za 31.08.2023.- mineralno đubrivo

MINERALNO ĐUBRIVO

Saradnici su se interesovali oko NPK formulacija. Do kraja dana beležili smo trgovanje za NP 20x20x0 25/1 po ceni od 453 e/t+PDV i za NP 5x30x0 elixir zorka bb po ceni od 390 e/t+PDV fca doveženo do kupca. Ponuđene cene za NPK 16x16x16 bila su od 495 do 500 e/t+PDV. NP(S) 10x35x7 bb ponuđena je po ceni od 550 e/t+PDV. Uree su ponuđene po ceni od 470 do 495 e/t+PDV. 

SEMENSKA ROBA

Danas smo dobili prve zvanične cenovnike semenske pšenice, ječma, tritikala i raži. Ponuđene su određene sorte različitih stranih semensarskih kuća. Cena će svakako biti uslovljena u odnosu na odobrene rabate za vreme plaćanja i količinske rabate.

G.J.