Osvrt na tržište za 31.08.2023.- žitarice i uljarice

KUKURUZ

Oglašene cene za kukuruz srps kvaliteta bile su u rasponu od 17,1 do 17,5 din/kg+PDV. Do kraja dana bila je izraženija ponuda kukuruza u odnosu na tražnju. Pregovori su bili po ceni od 17,1 din/kg+PDV za prirodno suv i 17,5 din/kg+PDV za vestački suv kukuruz.

PŠENICA

Ponuda pšenice je na zadovoljavajućem nivou. Kupcima se nudi i pšenica sa naznačenim parametrima i pšenica slabijeg kvaliteta. Za danas imamo prijavljenu realizaciju za pšenicu sa minimum 11,12% proteina po ceni od 20,2 din/kg+PDV. Za stočnu pšenicu imamo trgovanje po ceni do 19 din/kg+PDV.

SOJA

Oglašene cene za soju bile su u rasponu od 55,5 do 56,5 din/kg+PDV. Za danas se pregovarala soja po ceni od 55,5 din/kg+PDV uz obračun kvaliteta. Ponuđači polako prazne zalihe stare robe u isčekivanju novog roda.

G.J.